Tuyển Sinh

Hướng dẫn ghi hồ sơ tuyển sinh và thủ tục nhập học

Trường Trung cấp Y Dược Tôn Thất Tùng thông báo hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ đăng ký dự tuyển và hồ sơ nhập học như sau:

I. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN GỒM CÓ:

- 01 Phiếu Đăng ký tuyển sinh Trung cấp Chuyên nghiệp (TCCN) theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú;
- 01 Học bạ Trung học Phổ thông (THPT) (photo công chứng);
- 01 Bằng tốt nghiệp THPT (photo công chứng) hoặc giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
1. Mã trường và mã đơn vị ĐKTS:
- Mã trường
- Mã đơn vị đăng ký tuyển sinh (mục 12 trong phiếu ĐKTS)
2. Mã ngành đào tạo:

- Y sỹ đa khoa;
- Điều dưỡng đa khoa;
- Dược sỹ trung cấp.                                                               

3. Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương có đủ điều kiện dự tuyển vào TCCN theo quy định của quy chế tuyển sinh TCCN hiện hành.

4. Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển điểm học bạ THPT (Xét điểm trung bình chung các môn học lớp 10, 11, 12)

II. HỒ SƠ NHẬP HỌC GỒM CÓ: